Een nieuw
perspectief

Omdat de wereld continu verandert, bedrijven en organisaties een gezond rendement nastreven, relevant willen blijven en de samenleving verder kunnen helpen.

Dit vraagt om nieuwe concepten die bedrijven en organisaties slimmer, beter en duurzamer maken, zonder voorbij te gaan aan al het goede wat er al is.

Inc. helpt bedrijven en organisaties te innoveren, te positioneren en te groeien. Het resultaat zijn nieuwe samenwerkingsvormen, diensten, verdienmodellen, merken, start-ups en vernieuwende strategieën.

Wij geloven dat het beter kan.

Welkom bij Inc.

Wat we doen

Inc. is een strategisch bureau voor design & (sociale)innovatie.

consultancy
Inc. adviseert bij het ontwerpen van vernieuwende strategieën voor bedrijven en organisaties. De strategieën bieden handvatten voor innovatie, positionering, marketing en (interne) communicatie, medewerkerbetrokkenheid en talentontwikkeling.

conceptontwikkeling
Inc. bedenkt en ontwerpt nieuwe concepten. Dit zijn nieuwe samenwerkingsvormen, diensten en verdienmodellen.

concepten in opdracht
Dit doen we in samenwerking met opdrachtgevers uit verschillende sectoren.

eigen concepten: ventures
Naast onze samenwerkingen met organisaties en bedrijven zien we veel nieuwe ontwikkelingen en kansen waaraan we invulling willen geven. Hiervoor zetten we nieuwe ventures op wat tot nu toe geleid heeft tot:

  • een open innovatie platform waarmee bedrijven en overheden de dialoog aan kunnen gaan met hun klanten, medewerkers of burgers: Oons;
  • een onderwijs-concept waarmee kinderen hun eigen toekomst zichtbaar kunnen maken: Zikke;
  • een hardloopinitiatief dwars door het prachtige Twentse landschap waarvoor je vroeg uit de veren moet: Dom Verdan Loop.

Hoe we werken

In vier stappen ontwerpen we nieuwe samenwerkingsvormen, diensten, verdienmodellen en strategieën gebaseerd op designdenken.

Kantoor Inc.

Team

Inc. bestaat uit een multidisciplinair team met achtergronden in design, management development, sales, marketing en communicatie en branding. Onze expertise wordt aangevuld door een netwerk van zelfstandige adviseurs en specialisten gelieerd aan Inc.

De basis van Inc.

Wij geloven in leren door te doen. We besteden veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling en hoe we zaken slimmer kunnen inrichten. Vervolgens passen we het toe om te ervaren en te leren hoe het in de praktijk werkt en welke uitdagingen hiermee gepaard gaan. Dit heeft tot nu toe geresulteerd in:

  • een tal aan eigen ‘ventures’ die we zelf opzetten en vermarkten;
  • werken zonder vakantiedagen;
  • 2 keer in de week trainen richting een gemeenschappelijk doel: Trail des Paccots in Zwitserland;
  • dagelijks een zo gezond mogelijke lunch;
  • een kantoor dat ingericht wordt o.b.v. denkmethodieken

Onze missie

We worden in de 21e eeuw geconfronteerd met een aantal grote uitdagingen op gebieden als mobiliteit, energie, duurzaamheid, zorg en onderwijs. Daarnaast worden gevestigde bedrijven ingehaald door wendbare startups en dienen zij zich aan te passen en zich weer relevant te maken voor medewerkers, klanten en de maatschappij. We leven en werken in een nieuwe tijd met uitdagingen die niet vanuit bestaande industrieën opgelost kunnen worden. Dit vraagt om een nieuw perspectief.

Dat perspectief vinden we in design denken en sociale innovatie. Dit zijn benaderingen waarin de mens centraal staat, gebruik wordt gemaakt van horizontale netwerken en van de creativiteit uit verschillende sectoren. Hierbij staat het denken vanuit een designers perspectief centraal. We experimenteren met andere methodes en er worden nieuwe concepten en strategieën ontworpen die antwoorden geven op de uitdagingen van vandaag en morgen.

Inc. heeft design denken geïntegreerd in de manier van werken en wil door middel van sociale innovatie een bijdrage leveren aan het formuleren van nieuwe perspectieven. Onze ambitie is om abstracte ideeën en visies over een betere toekomst waarin bedrijven en organisaties slimmer, beter en duurzamer kunnen werken concreet te maken en vertalen naar de praktijk. We bedenken en ontwerpen hiervoor nieuwe perspectieven in de vorm van samenwerkingsvormen, diensten, verdienmodellen, start-ups en strategieën. Dit doen we voor bedrijven en organisaties die het verschil willen maken.

Het verschil maken betekent voor ons dat je in bestaande of nieuwe markten een verandering teweeg wilt brengen die er toe doet. Het betekent dat je door middel van de (bedrijfs)activiteiten relevantie en toegevoegde waarde wilt creëren voor medewerkers, klanten en de maatschappij. Bijvoorbeeld door te innoveren in de taximarkt zodat mobiliteit betaalbaar en toegankelijk blijft. Of door een onderwijs-concept waarmee kinderen een breder uitstroomprofiel kunnen creëren.

Wij geloven dat we het verschil kunnen maken.

Kantoor Inc.